Oma Järvenpää -palvelun käyttöehdot

Käyttöehdot ovat käyttäjän ja Järvenpään kaupungin välinen sopimus siitä, miten Oma Järvenpää -palvelua (jäljempänä "Palvelu") saa käyttää. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot.

Palvelun käyttö

Voit käyttää Palvelua oman harkintasi mukaan, kunhan noudatat näitä käyttöehtoja ja kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Et saa käyttää Palvelua tai sen sisältöä lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla.

Järvenpää kaupunki ei anna sen Palvelun toiminnasta mitään takuita, eikä ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään Palveluun tai sen rajapinnan käyttöön liittyvästä tai siitä johtuvasta vahingosta tai haitasta.

Palvelussa saatavilla olevia asiointipalveluita kehitetään vaiheittain, ja osa asiointipalveluista ohjaa asioimaan toisessa järjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely

Palvelua koskevasta henkilötietojen käsittelystä löydät lisätietoa informointiasiakirjasta (jarvenpaa.fi).

Muutokset käyttöehtoihin

Varaamme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Sinun on itse vastuullasi tarkistaa nämä käyttöehdot säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Palvelun jatkaminen muutosten jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt ne muutokset.

Sovellettava laki

  • Käyttöehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
  • Järvenpään kaupungilla on digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 5 §:ssä säädetty velvollisuus tarjota jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Palvelun tarkoituksena on täyttää edellä mainittu laissa säädetty velvoite digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.
  • Palvelussa mahdollistetaan henkilön pääsy omiin tietoihinsa ja omien tietojen hallinnointi. Henkilön on mahdollista käyttää Palvelun avulla yleisessä tietosuoja-asetuksessa olevia oikeuksiaan, kuten oikeutta tarkastaa omat tietonsa.
  • Palvelussa voi asioida joko tunnistautumatta tai henkilöasiakkaana tai organisaation edustajana tunnistautuneena käyttäjänä. Tunnistus perustuu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 6 §:n 1 momenttiin. Järvenpää edellyttää asiakkaan tunnistusta, koska asiakas pääsee palvelussa katsomaan omia tietojaan ja palvelussa voi tehdä oikeustoimia henkilöasiakkaan asioissa tai valtuutuksella organisaation puolesta. Lisäksi tunnistaminen on tarpeen palvelun väärinkäytön estämiseksi. Tunnistautumatta voi asioida vain julkista tietoa sisältävissä asiointipalveluissa tai asiointipalvelun osissa.
  • Palvelussa kerätään lokitietoja tiedonhallintalain (906/2019) 17 §:n mukaisesti, tietojärjestelmissä olevien tietojen käytön ja luovutuksen seurantaan sekä tietojärjestelmän teknisten virheiden selvittämiseksi.
  • Palvelu hyödyntää lisäksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 5 §:n mukaisesti Digi- ja väestötietoviraston (DVV) ja Valtiokonttorin tuottamia Suomi.fi palveluja. Valtiokonttori tuottaa Suomi.fi-maksut verkkomaksamispalvelua, josta löytyy lisätietoa Valtiokonttorin verkkosivuilta ja DVV:n verkkosivuilta. DVV tuottaa Suomi.fi-tunnistus, Suomi.fi-valtuudet ja Suomi.fi-viestit palvelut, josta lisätietoa saat DVV:n verkkosivuilta ja Suomi.fi-verkkosivuilta. DVV:n Suomi.fi-palveluita koskevat tietosuojaselosteet löytyvät Suomi.fi-verkkosivuilta.