Avustukset

Järvenpään kaupunki myöntää talousarvion puitteissa toiminta- ja kohdeavustuksia. Avustusta voi hakea esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (hyte), kulttuurin ja liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen ja nuorten omaehtoiseen toimintaan. Avustuksia voi hakea erikseen määriteltyinä hakuaikoina. Toiminta-avustukset haetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntävät palvelualueen viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa.

Avustusten hakeminen (jarvenpaa.fi)

Toiminta-avustukset

Kulttuurin, nuorison, liikunnan ja hyten toiminta-avustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kaupunkistrategiaa tukevan toiminnan toteuttamiseen.  Avustusta voidaan myöntää, kun yhdistys on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan.

Nuorison toiminta-avustusta voidaan myöntää järvenpääläisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia voidaan myöntää järvenpääläisiin nuoriin ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen kohdistuvaan toimintaan rekisteröityneille yhdistyksille, muille yleishyödyllisille yhteisöille, yksityishenkilöille ja työryhmille.

Kulttuurin kohdeavustusten osana myönnetään myös Järvenpää-talon Sibelius-salin ja Juhani Aho -salin maksuttomia käyttövuoroja yllä mainituille tahoille hakemusten perusteella.

Hakuaika oli 1.3.2024 - 10.4.2024